Hjem | Deltagere | Tidsplan | Arrangørstab | Program | Resultater | Info om arrangementet | Vegbeskrivelse | Sponsorer | Video | Bilder

Arrangørstab

Stevneleder: Harald Grøndahl
Sekreteriat:  Ronny Iversen
Spor: Ole Jan Kristensen (ansvarlig)
Rundering: Bjørnar Nordbotten
Lydighet : Kristin Estenstad
Felt: Ole Auten
Tapt apport : Geir Kildebo

Tidsplaner: Bjørnar Strand
Webmaster/SOME: Cathrine Brodahl
Funksjonærer/innlosjering: Hege B. Flyen
Påmeldinger: Cathrine Brodahl
Sponsor: Katrine Bøen
Markedsføring: Inger Faugstad
Trekningspremier/pynting/bankett/åpning/premieutdeling: Bjørg Elin Huseby
Premie anskaffelser: Erik Østbakken
Katalog: Trine Malmo
Lotteri: Hege Iversen
   
Overdommer: Geir Larsen
Dommer Tapt apport: Geir Kildebo
Dommer felt 1: Anita Johansen
Dommer felt 1: Knut Oskarsen
Dommer felt 2: Per Arne Bakke
Dommer felt 2: Sverker Lindblad
Dommer lydighet: Frode Løken
Dommer lydighet: Aud Flemsæter